(Català) La FEDERACIO UNIO D’EMPRESARIS DE SALT promou una campanya d’ajuda humanitària per al poble ucraïnès